Εικόνα Προκηρύξεις Προσωπικού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 για το τμήμα Γεωπονίας

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 2/16-2-2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων για την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/136247/Ζ2/25-10-2021 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της υπ’…

Περισσότερα
Εικόνα Προκηρύξεις Προσωπικού

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ (Π.Δ. 407/80) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων του τμήματος Γεωπονίας για πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  (Π.Δ. 407/80) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22. Προθεσμία υποβολής ενστάσεων: Πέντε (5) ημερών ήτοι από ΠΕΜΠΤΗ 20/01/2022 έως και ΔΕΥΤΕΡΑ 24/01/2022.

Περισσότερα
Εικόνα Προκηρύξεις Προσωπικού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 16/11.11.2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/136247/Ζ2/25-10-2021 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της υπ’ αριθμ. 193/4-11-2021 απόφασης της…

Περισσότερα
Εικόνα Προκηρύξεις Προσωπικού

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη διδασκόντων βάσει του Π.Δ 407/80 για το Εαρινό  Εξάμηνου Ακαδ. Έτους  2020-2021 

Δείτε στο επισυναπτόμενο τα αποτελέσματα  για την πρόσληψη διδασκόντων βάσει του Π.Δ 407/80 για το Εαρινό  Εξάμηνου Ακαδ. Έτους  2020-2021 

Περισσότερα
Εικόνα Προκηρύξεις Προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Γεωπονίας, σύμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ: 22/7.12.2020 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/138717/Z2/13-10-2020 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της υπ’ αριθμ. 177/20-10-2020 απόφασης της…

Περισσότερα