Εικόνα Δηλώσεις Μαθημάτων

Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου των επί πτυχίω φοιτητών

Οι δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου των επί πτυχίω φοιτητών (Π.Π.Σ. Τεχνολόγων Γεωπόνων και Π.Π.Σ. Γεωπόνων) θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 18-4-2022 έως και 8-5-2022, σύμφωνα με την αριθμ. 5/15-4-2022 απόφαση συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών. Διευκρινίζεται ότι, προς το παρόν, επί πτυχίω φοιτητές για το Τμήμα Γεωπονίας θεωρούνται όσοι φοιτητές από ένταξη έχουν ξεπεράσει…

Περισσότερα
Εικόνα Δηλώσεις Μαθημάτων

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Δηλώσεων Μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αριθμ. 4/17-3-2022 απόφαση  συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, η προθεσμία για τις δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022 παρατάθηκε για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 21-3-2022 έως και Παρασκευή 25-3-2022. Επισημαίνεται ότι: Οι φοιτητές του πρώην ΤΕΙ, προκειμένου να υποβάλλουν…

Περισσότερα
Εικόνα Δηλώσεις Μαθημάτων

Υπενθύμιση !!! Δηλώσεις Μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αριθμ. 3/24-2-2022 συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα από Τρίτη 1-3-2022 έως και Παρασκευή 18-3-2022. Επισημαίνεται ότι: Οι φοιτητές του πρώην ΤΕΙ, προκειμένου να υποβάλλουν τη δήλωσή τους, θα…

Περισσότερα
Εικόνα Δηλώσεις Μαθημάτων

Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου των επι πτυχίω φοιτητών Π.Π.Σ Τεχνολόγων Γεωπόνων

Οι δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου των επι πτυχίω φοιτητών Π.Π.Σ. Τεχνολόγων Γεωπόνων θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 1-12-2021 έως 17-12-2021, σύμφωνα με την από 12-11-2021 απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών.

Περισσότερα
Εικόνα Δηλώσεις Μαθημάτων

Δηλώσεις Μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της από 21-10-2021 συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα από Δευτέρα 25-10-2021 έως και Παρασκευή 19-11-2021. Επισημαίνεται ότι: Οι φοιτητές του πρώην ΤΕΙ, προκειμένου να υποβάλλουν τη δήλωσή τους, θα…

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντικό Μήνυμα

Σημαντική Ενημέρωση για Δηλώσεις Μαθημάτων

Οι αιτήσεις Δήλωσης Μαθημάτων γίνονται κάθε εξάμηνο εντός των προθεσμιών όπως αυτές ορίζονται από την Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας, οριστικοποιούνται από την Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και εν συνεχεία αναρτούνται στην ιστοσελίδα του τμήματος. Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις μετά την ημερομηνία λήξης περί έγκρισης εκ μέρους της Συνέλευσης εκπρόθεσμης δήλωσης μαθημάτων, θα απορρίπτονται, λαμβάνοντας σοβαρά…

Περισσότερα
Εικόνα Δηλώσεις Μαθημάτων

Δηλώσεις Μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2020-2021

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της από 18-3-2021 συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα από Δευτέρα 22-3-2021 έως και Τρίτη 20-4-2021. Επισημαίνεται ότι: Οι φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας θα πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα του…

Περισσότερα
Εικόνα Δηλώσεις Μαθημάτων

Συμπληρωματικές δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 για τους επί πτυχίω φοιτητές πρώην Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αριθμ. 14/18-12-2020 συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, από Τρίτη 22-12-2020 έως και Παρασκευή 08-01-2021 θα πραγματοποιηθούν οι συμπληρωματικές δηλώσεις οφειλόμενων μαθημάτων των επί πτυχίω φοιτητών του πρώην Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Οι φοιτητές του πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων (ΤΕΙ),  θα…

Περισσότερα
Εικόνα Δηλώσεις Μαθημάτων

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Δηλώσεων Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2020-21 έως και Παρασκευή 27/11/2020

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αριθμ. 12/13-11-2020 συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, παρατείνονται οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021  για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 16-11-2020 έως και Παρασκευή 27-11-2020 Επισημαίνεται ότι Δήλωση Μαθημάτων θα πρέπει να κάνουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και οι πρωτοετείς φοιτητές…

Περισσότερα
Εικόνα Δηλώσεις Μαθημάτων

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Δηλώσεων Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2020-21

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αριθμ. 11/30-10-2020 συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, παρατείνονται οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021  για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 02-11-2020 έως και Τρίτη 10-11-2020 Επισημαίνεται ότι Δήλωση Μαθημάτων θα πρέπει να κάνουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και οι πρωτοετείς φοιτητές…

Περισσότερα