Εικόνα Ορκομοσία Φοιτητών

Ανακοίνωση σχετικά με την τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος Γεωπονίας της 8ης Δεκεμβρίου 2022__(αλλαγή ώρας ορκωμοσίας από 10:30 π.μ. σε 12:00 το μεσημέρι)

Σας ενημερώνουμε ότι η ορκωμοσία των φοιτητών/τριών που αποφοίτησαν από τα τμήματα που περιήλθαν στο Τμήμα ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ του Πανεπιστημίου Πατρών, ως έχον την αρμοδιότητα δυνάμει των διατάξεων του Π.Δ. 52/2022 – (ΦΕΚ Α ́/131/7.7.2022), κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2022, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 μ.μ (αντί για 10:30 π.μ. που είχε…

Περισσότερα
Εικόνα Ορκομοσία Φοιτητών

Πρόγραμμα τελετών ορκωμοσίας φοιτητών/-τριών περιόδου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθμ. 102/27.10.2022 συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα να επιτρέψει την διεξαγωγή εκδηλώσεων αποφοίτησης και ορκωμοσίας φοιτητών δια ζώσης για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2022, με υποχρεωτική τήρηση κανόνων, απαιτήσεων και διαδικασιών, σύμφωνα τις εκάστοτε ισχύουσες ΚΥΑ κατά της πανδημίας covid 19. Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα & οι Οδηγίες των Τελετών…

Περισσότερα