Εικόνα Ορκομοσία Φοιτητών

Συμμετέχοντες Απόφοιτοι στην ορκωμοσία του Τμήματος Γεωπονίας στις 04/12/2023

Σας ενημερώνουμε ότι στην ορκωμοσία του Τμήματος Γεωπονίας που αφορά τους φοιτητές/τριες των πρώην Τμημάτων Γεωπονίας (Αμαλιάδας) του Πανεπιστημίου Πατρών και Τεχνολόγων Γεωπόνων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, και η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 04.12.2023 και ώρα 11:30 π.μ. στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο Μεσολόγγι και συγκεκριμένα στο Αμφιθέατρο του κτιρίου Κ-7, θα συμμετάσχουν οι κάτωθι απόφοιτοι: Από το…

Περισσότερα
Εικόνα Ορκομοσία Φοιτητών

Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής για την ορκωμοσία του Τμήματος στις 04/12/2023

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για την απονομή τίτλων σπουδών, θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία το αργότερο έως και την Τετάρτη 15/11/2023 και ώρα 24:00 μ.μ. ΠΡΟΣΟΧΗ : Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 04/12/2023 και ώρα 11:30 π.μ, στην έδρα του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι και αφορά τους…

Περισσότερα
Εικόνα Ορκομοσία Φοιτητών

Πρόγραμμα τελετών ορκωμοσίας φοιτητών/-τριών περιόδου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2023

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθμ. 152/26.10.2023 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, μετά από πρόταση του Πρύτανη και τη διερεύνηση για την διεξαγωγή εκδηλώσεων ορκωμοσίας δια ζώσης για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2023, αποφάσισε ομόφωνα να επιτρέψει την διεξαγωγή εκδηλώσεων αποφοίτησης και ορκωμοσίας φοιτητών με υποχρεωτική τήρηση κανόνων,…

Περισσότερα
Εικόνα Ορκομοσία Φοιτητών

Συμμετέχοντες Απόφοιτοι στην ορκωμοσία του Τμήματος Γεωπονίας στις 27/07/2023

Σας ενημερώνουμε ότι στην ορκωμοσία του Τμήματος Γεωπονίας που αφορά τους φοιτητές/τριες των Τμημάτων Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Τεχνολόγων Γεωπόνων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας του πρώην ΤΕΙ Μεσολογγίου, και η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27.07.2023 και ώρα 11:30 π.μ. στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο Μεσολόγγι, και συγκεκριμένα στο Αμφιθέατρο…

Περισσότερα
Εικόνα Ορκομοσία Φοιτητών

Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής για την ορκωμοσία του Τμήματος στις 27/07/2023

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για την απονομή τίτλων σπουδών, θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία το αργότερο έως και την Δευτέρα 03/07/2023 και ώρα 23:59 μ.μ..  Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27.07.2023 και ώρα 11:30 π.μ. στο Αμφιθέατρο του  κτιρίου Κ-24, του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι και αφορούν τους φοιτητές/τριες των εξής Τμημάτων:…

Περισσότερα
Εικόνα Ορκομοσία Φοιτητών

Πρόγραμμα δια ζώσης Τελετών Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών – Απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών – Καθομολόγησης Διδακτόρων (Ιούλιος – Αύγουστος 2023)

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθμ. 134/15.6.2023 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, μετά από πρόταση του Πρύτανη κ. Χρήστου Μπούρα και την διερεύνηση για την διεξαγωγή εκδηλώσεων ορκωμοσίας δια ζώσης για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2023, αποφάσισε ομόφωνα να επιτρέψει την διεξαγωγή εκδηλώσεων αποφοίτησης και ορκωμοσίας φοιτητών με…

Περισσότερα
Εικόνα Ορκομοσία Φοιτητών

Ανακοίνωση σχετικά με τον ορισμό νέας ημερομηνίας Ορκωμοσίας του Τμήματος Γεωπονίας-Παρασκευή 5 Μαΐου 2023- (εξ’ αναβολής ορκωμοσία, λόγω κατάληψης του Τμήματος)

Σας ενημερώνουμε ότι η εξ’ αναβολής ορκωμοσία των φοιτητών/τριών που αποφοίτησαν από τα τμήματα που περιήλθαν στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ως έχον την αρμοδιότητα δυνάμει των διατάξεων του Π.Δ. 52/2022 – (ΦΕΚ Α ́/131/7.7.2022), κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2023, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5η Μαΐου 2023και ώρα 12:00 μ.μ.στο Αμφιθέατρο του κτιρίου Κ-24…

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντικό Μήνυμα

Αναβολή Ορκωμοσίας Τμήματος Γεωπονίας στις 05/04/2023

Επειδή το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών τελούσε υπό κατάληψη από τους φοιτητές του Τμήματος από το απόγευμα της 16ης Μαρτίου 2023 έως και την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 – λόγω της μη απονομής επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους του Τμήματος, δεν ήταν εφικτό να ολοκληρωθεί η προετοιμασία των πτυχίων έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη…

Περισσότερα
Εικόνα Ορκομοσία Φοιτητών

Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής για την ορκωμοσία του Τμήματος Γεωπονίας στις 05/04/2023

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για την απονομή τίτλων σπουδών θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία το αργότερο έως και την Κυριακή 12/03/2023. Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο από το Ακαδημαϊκό e-mail στο e-mail της Γραμματείας και αφορούν τους φοιτητές/τριες των Τμημάτων Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών και Τεχνολόγων Γεωπόνων…

Περισσότερα
Εικόνα Ορκομοσία Φοιτητών

Πρόγραμμα τελετών ορκωμοσίας φοιτητών/-τριών περιόδου Μάρτιος – Απρίλιος 2023

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθμ. 116/16.2.2023 συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα να επιτρέψει την διεξαγωγή εκδηλώσεων αποφοίτησης και ορκωμοσίας φοιτητών δια ζώσης,  για την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2023, με υποχρεωτική τήρηση κανόνων, απαιτήσεων και διαδικασιών  όπως ισχύουν. Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα & οι Οδηγίες των Τελετών Ορκωμοσίας

Περισσότερα