Εικόνα Ορκομοσία Φοιτητών

Ανακοίνωση σχετικά με τον ορισμό νέας ημερομηνίας Ορκωμοσίας του Τμήματος Γεωπονίας-Παρασκευή 5 Μαΐου 2023- (εξ’ αναβολής ορκωμοσία, λόγω κατάληψης του Τμήματος)

Σας ενημερώνουμε ότι η εξ’ αναβολής ορκωμοσία των φοιτητών/τριών που αποφοίτησαν από τα τμήματα που περιήλθαν στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ως έχον την αρμοδιότητα δυνάμει των διατάξεων του Π.Δ. 52/2022 – (ΦΕΚ Α ́/131/7.7.2022), κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2023, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5η Μαΐου 2023και ώρα 12:00 μ.μ.στο Αμφιθέατρο του κτιρίου Κ-24…

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντικό Μήνυμα

Αναβολή Ορκωμοσίας Τμήματος Γεωπονίας στις 05/04/2023

Επειδή το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών τελούσε υπό κατάληψη από τους φοιτητές του Τμήματος από το απόγευμα της 16ης Μαρτίου 2023 έως και την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 – λόγω της μη απονομής επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους του Τμήματος, δεν ήταν εφικτό να ολοκληρωθεί η προετοιμασία των πτυχίων έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη…

Περισσότερα
Εικόνα Ορκομοσία Φοιτητών

Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής για την ορκωμοσία του Τμήματος Γεωπονίας στις 05/04/2023

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για την απονομή τίτλων σπουδών θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία το αργότερο έως και την Κυριακή 12/03/2023. Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο από το Ακαδημαϊκό e-mail στο e-mail της Γραμματείας και αφορούν τους φοιτητές/τριες των Τμημάτων Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών και Τεχνολόγων Γεωπόνων…

Περισσότερα
Εικόνα Ορκομοσία Φοιτητών

Πρόγραμμα τελετών ορκωμοσίας φοιτητών/-τριών περιόδου Μάρτιος – Απρίλιος 2023

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθμ. 116/16.2.2023 συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα να επιτρέψει την διεξαγωγή εκδηλώσεων αποφοίτησης και ορκωμοσίας φοιτητών δια ζώσης,  για την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2023, με υποχρεωτική τήρηση κανόνων, απαιτήσεων και διαδικασιών  όπως ισχύουν. Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα & οι Οδηγίες των Τελετών Ορκωμοσίας

Περισσότερα
Εικόνα Ορκομοσία Φοιτητών

Ανακοίνωση σχετικά με την τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος Γεωπονίας της 8ης Δεκεμβρίου 2022__(αλλαγή ώρας ορκωμοσίας από 10:30 π.μ. σε 12:00 το μεσημέρι)

Σας ενημερώνουμε ότι η ορκωμοσία των φοιτητών/τριών που αποφοίτησαν από τα τμήματα που περιήλθαν στο Τμήμα ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ του Πανεπιστημίου Πατρών, ως έχον την αρμοδιότητα δυνάμει των διατάξεων του Π.Δ. 52/2022 – (ΦΕΚ Α ́/131/7.7.2022), κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2022, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 μ.μ (αντί για 10:30 π.μ. που είχε…

Περισσότερα
Εικόνα Ορκομοσία Φοιτητών

Πρόγραμμα τελετών ορκωμοσίας φοιτητών/-τριών περιόδου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθμ. 102/27.10.2022 συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα να επιτρέψει την διεξαγωγή εκδηλώσεων αποφοίτησης και ορκωμοσίας φοιτητών δια ζώσης για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2022, με υποχρεωτική τήρηση κανόνων, απαιτήσεων και διαδικασιών, σύμφωνα τις εκάστοτε ισχύουσες ΚΥΑ κατά της πανδημίας covid 19. Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα & οι Οδηγίες των Τελετών…

Περισσότερα