Εργαστήρια


Το τμήμα διαθέτει τα παρακάτω εργαστήρια:Flag U.K

Εργαστήριο Αξιοποίησης Γεωργικών Υπολειμμάτων

Εργαστήριο Γεωργικής Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών

Εργαστήριο Γεωργικών και Θερμοκηπιακών Κατασκευών

Εργαστήριο Γεωργικής Φυσικοχημείας

Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής

Εργαστήριο Δενδροκομίας

Εργαστήριο Εδαφολογίας

Εργαστήριο Μηχανικής των Ρευστών

Εργαστήριο Φυσιολογίας και Βιοχημείας Φυτών

Εργαστήριο Φυσιολογίας και Θρέψης Φυτών

Εργαστήριο Φυτοπροστασίας

Εργαστήριο Χημείας Υδάτινου Περιβάλλοντος


Οι εργαστηριακοί χώροι του τμήματος, διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις και άριστες υποδομές και εξοπλισμό για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων και των ασκήσεων πράξης, για την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών και πρακτικής άσκησης και ιδιαίτερα για την ερευνητική δραστηριότητα.Το τμήμα διαθέτει επίσης ιδιαίτερα σημαντικές υποδομές, όπως τα δύο μεγάλα σύγχρονα θερμοκήπια Λαχανοκομίας, το θερμοκήπιο Ανθοκομίας, το θερμοκήπιο Βοτανικής ή Αεροπονική φάρμα.

Διαθέτει επίσης τρία μικρά ερευνητικά σύγχρονα θερμοκήπια του εργαστηρίου Τεχνολογίας θερμοκηπίων, με Μετεωρολογικό Σταθμό.

Έχει προγραμματισθεί η κατασκευή ενός ακόμη θερμοκηπίου ειδικών προδιαγραφών για τις ανάγκες του εργαστηρίου Φυτοπροστασίας.


Θερμοκήπιο